Recently Viewed

Tambong
LV.14
Posts
6,515
Favorite Stars
2
Following
7
Followers
19

Tambong03/04/2019 00:49:37
*Seungri-BIGBANG Thật bất ngờ đây là tấm ảnh duy nhất còn lại trong máy e sau khi đã tải toàn bộ len gg drive. E nhớ e đã lưu nó từ rất lâu, k ngờ nó vẫn trong máy 😂 Nên giờ khi e muốn đăng thì nó là tấm duy nhất. Seungri ah, e luon tin và nhìn theo anh. Fighting anh nhé. ...More

Tambong02/16/2019 10:46:22
*Seungri-BIGBANG *ComboKING
Nothing is impossible
Power of love 😘

Tambong02/13/2019 15:54:15

4Comments
Sort by
AlyssaMarieliketime02/13/2019 21:47:14
How to level up
AlyssaMarieliketime02/13/2019 21:46:54
Idol
Tambonglike3time02/13/2019 16:38:52
Only vote like you 😊
+ 1

Tambong02/12/2019 09:44:37
*Seungri-BIGBANG 😘😘😘

Tambong02/12/2019 09:44:28
*Seungri-BIGBANG 😘😘😘

Tambong01/23/2019 22:04:58
*Seungri-BIGBANG 😘😘😘

Tambong11/28/2018 09:27:59
*Seungri-BIGBANG 💫💫💫

16Comments
Sort by
Karlieseyolike10time11/28/2018 09:57:44
Seungri ❤️
Karlieseyolike10time11/28/2018 09:57:43
Seungri ❤️
Karlieseyolike10time11/28/2018 09:57:43
Seungri ❤️

Tambong11/28/2018 09:27:19
*Seungri-BIGBANG 😘😘😘

15Comments
Sort by
Karlieseyolike8time11/28/2018 09:57:57
Seungri ❤️
Karlieseyolike8time11/28/2018 09:57:57
Seungri ❤️
Karlieseyolike8time11/28/2018 09:57:57
Seungri ❤️

Tambong11/28/2018 09:26:53
*Seungri-BIGBANG 🐼🐼🐼

22Comments
Sort by
Karlieseyolike8time11/28/2018 09:58:13
Seungri ❤️
Karlieseyolike8time11/28/2018 09:58:12
Seungri ❤️
Karlieseyolike8time11/28/2018 09:58:12
Seungri ❤️

Tambong11/28/2018 09:26:23
*Seungri-BIGBANG 😍😍😍

23Comments
Sort by
Karlieseyolike8time11/28/2018 09:59:07
Seungri ❤️
Karlieseyolike8time11/28/2018 09:59:06
Seungri ❤️
Karlieseyolike8time11/28/2018 09:59:05
Seungri ❤️

Tambong11/28/2018 09:26:02
*Seungri-BIGBANG 🤗🤗🤗

15Comments
Sort by
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:30
Seungri ❤️
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:29
Seungri ❤️
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:29
Seungri ❤️

Tambong11/28/2018 09:25:41
*Seungri-BIGBANG 🤣🤣🤣

15Comments
Sort by
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:37
Seungri ❤️
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:37
Seungri ❤️
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:36
Seungri ❤️

Tambong11/28/2018 09:25:09
*Seungri-BIGBANG 💞💞💞

15Comments
Sort by
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:43
Seungri ❤️
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:43
Seungri ❤️
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:42
Seungri ❤️

Tambong11/28/2018 09:24:48
*Seungri-BIGBANG 🥰🥰🥰

12Comments
Sort by
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:50
Seungri ❤️
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:49
Seungri ❤️
Vanemylike8time11/28/2018 10:04:26
Seungri ❤️
+ 9

Tambong11/28/2018 09:24:23
*Seungri-BIGBANG ❤️❤️❤️

17Comments
Sort by
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:57
Seungri ❤️
TrangLeelike7time11/28/2018 10:11:56
Seungri ❤️
Thidvandolike8time11/28/2018 09:41:50
Seungri ❤️
top